Nyheder fra Hedensted

13 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hedensted og omegn

Job tilbydes:
Dygtig pædagog til Heltidsundervisningen i Ungdomsskolen Hedensted
Om jobbetVi søger en kompetent og erfaren pædagog med stor erfaring i arbejdet med elever med autisme spektrum forstyrrelser til en spændende stilling inden for specialområdet i heltidsundervisningen i Ungdomsskolen Hedensted. Indledningsvis vil halvdelen arbejdsopgaverne være centreret omkring én elev og dennes familie og netværk. Øvrige opgaver vil være fordelt ud på arbejdet med 1-3 elever. Du arbejder på tværs af arenaer med 3-4 elever med udfordringer indenfor ASF, angst og/eller ADHD og som er i delvis eller fuld skolevægringNormeringen giver dig mulighed for at fordybe dig i arbejdet omkring eleverne og arbejde målrettet med de pædagogiske strategier, som du har fastlagt sammen med de øvrige professionelle, forældre og netværk omkring eleverne. Undervisningen vil ske via et tæt samarbejde med lærerteamet, men du skal kunne igangsætte tilpassede aktiviteter med afsæt i elevens interesser og motivation. Her er tydelighed, og visuel struktur vigtige parametre. Du skal være forberedt på at lave aktive ting og være tydelig og meget visuel med afsæt i barnets elevens interesser og motivation.Du er både fagligt- og personligt velfunderet hvilket skal kunne mærkes igennem en lyttende, anerkendende og struktureret tilgang til samarbejdet med eleverne og familien. Tydelighed og ærlighed er vigtige parametre at have med i samarbejdet. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur skaber ro og trivsel, samtidig med at vi har fokus på relationel tilknytning. Du vil blive ansat og forankret ind i et team af 8 medarbejdere, der til dagligt varetager undervisningen i vores heltidsundervisning på Ungdomsgården i Hedensted.I det daglige arbejde med eleverne kan der opstå udfordrende situationer, som kan resultere i regression - det kræver, at du kan gå et skridt tilbage, lave refleksioner og samarbejde med forældrene i arbejdet med at finde en god vej fremad igen - uden at tabe motivationen. Der er behov for, at du formår at arbejde mentaliserende og udstråle ro gennem et roligt kropssprog uanset elevernes dagsform.Din profilDu er med til at skabeFokus på faglighed og udvikling, bl.a. gennem hyppig faglig sparring.Faste dagsstrukturer, men alligevel med en høj grad af variation.Høj arbejdsglæde og fantastisk samarbejde med en engageret familie.Udvikling og trivsel hos elever, der mangler det rette tilbud.Vi forventer at duSkriver kort melding på elektronisk platform til forældre efter hvert undervisningsmodulUdarbejder og løbende tilretter materiale til evaluering tilpasset elevernes behovLave individuelle visualiseringer ud fra hjælpestrategier, dagsskema, ugeskema, idekataloger m.v.Være klar over hvad der foregår/skal foregå i undervisningen, herunder i tæt samarbejde med undervisere, ift. udvælgelse af materiale til undervisningenKan indgå i tæt samarbejde med forældre og øvrig netværkHøj arbejdsmoral ift. struktur samt arbejder systematisk fx via egen logbog eller tilsvarendeHolder ugentlige møder med forældrene vedr. lavpraktiske tingHolder ugentligt møde med undervisere, sådan du er velforberedtOnlinemøder med fagpersoner og forældre med tilpas intervalLave korte beslutningsreferater efter alle ovenstående møder.Sikrer fælles fokus og retning ift. elevplaner og statusbeskrivelserSørge for at eget materiale er tilgængeligt for andre der er omkring eleverne, i tilfælde af sygdom/ferie. Sådan der foreligger en plan B, som eleverne genkender og forstårVi har fokus på, at alle føler sig set og hørt, og vi er bevidste om, at når alle rundt om barnet har det godt, så giver det en positiv afsmitning.Du erPædagog med dokumenteret erfaring fra specialområdet herunder autismepædagogikIndstillet på at meget af arbejdet foregår i en 1:1 situation og ofte i elevens hjem.Fagligt nysgerrig og rummelig i din tilgang til andre menneskerEr reflekterende over egen og andres praksis og kan give konstruktiv feedbackBidrager til en fælles front - både socialt og fagligtHar kørekort BHar kendskab til og kan bruge elektroniske platforme/hjælpemidlerDerfor skal du vælge osSom ansat i Ungdomsskolen Hedensted - Heltidsundervisningen bliver du en del af en engageret og mangfoldig medarbejdergruppe, som er vant til at arbejde med en anerkendende og undersøgende tilgang til de udfordringer vores elever har.Heltidsundervisning som skoleform giver mulighed for, i høj grad at kunne arbejde tilpasse undervisningstilbuddet til den enkelte elevs behov og kompetencer.Løn og ansættelsesvilkårLøn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.Hvis du vil vide mereYderligere oplysninger:Du kan kontakte viceskoleleder Nikolaj Daugaard Hansen på 23117842 / nikolaj.d.hansen@hedensted.dkAnsøgningAnsøgningsfrist: 9. juni 2022Der forventes afholdt ansættelsessamtaler: 15 og 16. juni 2022Om osStillingen bliver forankret i vores Heltidsundervisning på Ungdomsgården i Hedensted, hvor du bliver en del af en medarbejdergruppe på 6 lærere og 2 pædagoger.Vi varetager undervisningen af elever fra 7-10 klassetrin i dansk, engelsk og matematik af børn med forskellige udfordringer. Derudover arbejder vi målrettet med udvikling af personlige kompetencer, som kan komme eleverne til gavn senere i ungdoms- og voksenlivet. Det er vigtigt for os, at der arbejdes målrettet med en plan for den enkelte elev, der skal danne bro til et videre uddannelsesforløb og eller job
Hedensted Kommune
Indrykket 17. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk