42-årig mand idømmes bøde på 330.000 kroner i sag om godskørsel

Profilbillede
dato

Retten i Horsens har i dag idømt manden en bøde, fordi lastbiler fra det vognmandsselskab, han var driftsleder for, ved flere lejligheder ikke havde de rette tilladelser på plads.

En 42-årig mand fra Sjælland blev ved Retten i Horsens i dag idømt en bøde på 330.000 kroner, da det vognmandsselskab, han var driftsleder for, udførte godskørsel for fremmed regning uden at have tilladelse til det.

Selskabets lastbiler blev i august og september 2019 standset adskillige gange af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, ved bl.a. Hedensted, Børkop og Nyborg. Hver gang blev politiet henvist til at tale med den 42-årige mand.

Trods politiets mange henvendelser og tilbageholdelse af de standsede lastbiler fortsatte kørslerne.

Sagen blev i dag afgjort som en udeblivelsesdom. Den 42-årige mødte ikke op i retten og er derfor dømt som udebleven.

Bøden, der beløb sig til 665.000 kroner, blev nedsat på grund af den sagsbehandlingstid, sagen havde haft ved retten.

Godskørsel for fremmed regning

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods, som sker mod betaling, og hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Det kræver tilladelse at udføre godskørsel for fremmed regning med en dansk registreret lastbil eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 3.500 kg.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

 
Denne artikel er skrevet af Martin Johannes Madsen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Sydøstjyllands Politi.
Kilde: Sydøstjyllands Politi